Em vull inscriure

* Camps obligatoris.Protecció de dades personals
Us informem que les vostres dades personals es tractaran per l’ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la vostra inscripció a l'esdeveniment seleccionat, en base al vostre consentiment. Les dades es conservaran mentre el seu consentiment no sigui revocat. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment en el seu cas, dirigint-vos al responsable del tractament de dades, a la següent adreça protecciodades@icgc.cat. Per a més informació podeu consultar la nostra política de protecció de dades a ICGC política de privacitat.
L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és indispensable inscriure's al més aviat possible.


Si no rebeu les convocatòries a les jornades i esteu interessats en rebre-les en el futur així com comunicats sobre les activitats de l’ICGC, podeu subscriure-us a https://www.icgc.cat/subscripcions.